De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Isabelle Poncelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Isabelle Poncelet

Cumuleo