De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Greta Vyncke

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Greta Vyncke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Greta Vyncke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Greta Vyncke

Cumuleo