De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Ramquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-François Ramquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-François Ramquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Jean-François Ramquet

Cumuleo