De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Rasneur

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Antoine Rasneur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Antoine Rasneur

Cumuleo