De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Waeyaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Rik Waeyaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Rik Waeyaert

Cumuleo