De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Roelof

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Els Roelof
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Els Roelof

Cumuleo