De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Rolin

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Rolin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Claude Rolin

Cumuleo