De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Sacré

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Sacré
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Sacré
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Sacré

Cumuleo