De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Saelmaekers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Maria Saelmaekers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Maria Saelmaekers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Maria Saelmaekers

Cumuleo