De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Wart

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Emmanuel Wart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Emmanuel Wart

Cumuleo