De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Micheline Scheys

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Micheline Scheys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Micheline Scheys

Cumuleo