De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Schiettekatte

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Schiettekatte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Anne Schiettekatte

Cumuleo