De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Watteeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Filip Watteeuw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Filip Watteeuw

Cumuleo