De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katharina Schryvers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Katharina Schryvers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Katharina Schryvers

Cumuleo