De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Wautelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door François Wautelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door François Wautelet

Cumuleo