De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benny Smeets

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Benny Smeets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Benny Smeets

Cumuleo