De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Claire Wautier

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Marie-Claire Wautier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Marie-Claire Wautier

Cumuleo