De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Baudouin Sohier

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Baudouin Sohier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Baudouin Sohier

Cumuleo