De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ine Somers

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ine Somers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ine Somers

Cumuleo