De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Spaepen

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ann Spaepen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ann Spaepen

Cumuleo