De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Thiry

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Michel Thiry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Michel Thiry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Michel Thiry

Cumuleo