De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Wierinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Godelieve Wierinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Godelieve Wierinck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Godelieve Wierinck

Cumuleo