De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gaby Trompet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Gaby Trompet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Gaby Trompet

Cumuleo