De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Van Heddegem

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Yves Van Heddegem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Yves Van Heddegem

Cumuleo