De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristian Vanderwaeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristian Vanderwaeren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kristian Vanderwaeren

Cumuleo