De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Vanderlinden

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Annelies Vanderlinden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Annelies Vanderlinden

Cumuleo