De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danny Roosens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Danny Roosens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Danny Roosens

Cumuleo