De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Reyntjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Ludo Reyntjens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Ludo Reyntjens

Cumuleo