De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Enrico Nori

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Enrico Nori
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Enrico Nori

Cumuleo