De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Maillet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Nathalie Maillet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Nathalie Maillet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Nathalie Maillet

Cumuleo