De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rochdi Khabazi

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Rochdi Khabazi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Rochdi Khabazi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Rochdi Khabazi

Cumuleo