De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mehmet Karanfil

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Mehmet Karanfil
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Mehmet Karanfil

Cumuleo