De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Delrue

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Delrue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Delrue
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Delrue

Cumuleo