De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Van Laere

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Tom Van Laere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Tom Van Laere

Cumuleo