De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sato Pollet

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Sato Pollet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Sato Pollet

Cumuleo