De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Geysens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Filip Geysens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Filip Geysens

Cumuleo