De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexia Bertrand

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Alexia Bertrand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Alexia Bertrand

Cumuleo