De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Lelon

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Lelon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Frank Lelon

Cumuleo