De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Aldo Carcaci

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Aldo Carcaci
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Aldo Carcaci

Cumuleo