De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Willain

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Muriel Willain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Muriel Willain

Cumuleo