De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Weytsman

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door David Weytsman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door David Weytsman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door David Weytsman

Cumuleo