De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Waelkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Catherine Waelkens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Catherine Waelkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Catherine Waelkens

Cumuleo