De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kevin Vleminckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Kevin Vleminckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Kevin Vleminckx

Cumuleo