De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lien Verwaeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Lien Verwaeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Lien Verwaeren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Lien Verwaeren

Cumuleo