De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Vanhex

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door André Vanhex
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door André Vanhex

Cumuleo