De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Harold Vanheel

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Harold Vanheel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Harold Vanheel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Harold Vanheel

Cumuleo