De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Goedele Van der Spiegel

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Goedele Van der Spiegel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Goedele Van der Spiegel

Cumuleo