De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van de Kerckhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Van de Kerckhove
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Luc Van de Kerckhove

Cumuleo