De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Van Buggenhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Els Van Buggenhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Els Van Buggenhout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Els Van Buggenhout

Cumuleo