De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bram Van Braeckevelt

Alle mandaten uitgeoefend in 2016 door Bram Van Braeckevelt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bram Van Braeckevelt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2016 door Bram Van Braeckevelt

Cumuleo